Ingyenes ruhaipari CAD program - Grafis gyakorló verzió

Grafis CAD ruhaipari szabásminta szerkesztő program ingyenes gyakorló verziója

A program letöltéséhez kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

CAD rendszer funkciók:

 • szabásminta szerkesztés
 • szabásminta modellezés
 • szabásminta szériázás

Ingyenes ruhaipari CAD program

A GRAFIS egy modern CAD szoftver, amely ruhaipari szerkesztésre alkalmas.
Lehetővé teszi a szabásminták létrehozását és szerkesztését, ezek szériázását, nyomtatását és plottolását, valamint a kész szabásminta exportálását különböző adatformátumokba.
Ezen felül a GRAFIS tartalmaz egy felfektető programot, amellyel a kész modellek felfektetési ábrája készíthető el.

Modellezés

A GRAFIS a szabásminták létrehozásánál szerkesztési-elven működik. A GRAFIS-sal való szerkesztés kiindulópontjaként rendszerint a különböző méretrendszerekben bevitt testméret-táblázatok szolgálnak. Ezek a nagyságok szabvány- vagy egyedi mérettáblázat formájában is megjelenhetnek.
A programban lévő interaktív alapszerkesztések ezeket a mérettáblázatokat veszik alapul. A GRAFIS alapszerkesztések elmentett szerkesztési szabályok sorozata, amely az aktuális mérettáblázat alapján veszik fel az értékeket. Ezek az alapszerkesztések nagyon könnyen módosíthatók kijelöléssel és húzással vagy a pontos érték megadásával. Ezen kívül még számos egyéb lehetőség van a forma optimalizálásához és a modell módosításához.

Szériázás

Minden szabásminta szerkesztés protokollált folyamat, amely a mentést követően és az aktuális testméreteket tartalmazó mérettáblázat alapján újra kiszámolásra kerül. Ezzel a GRAFIS szériázás nem ugrásérték széria, hanem újraszámolás a szerkesztési szabály alapján. A modellezés későbbi módosításai a paraméterek megváltoztatásával lehetséges.
Minden, felhasználó által definiált szerkesztési paraméter, illetve minden ainteraktív szeresztésben használt paraméter modosítható. Szériázásnál befolyásolhatók a megszakítási-nagyság pontjainak beállításai.

A GRAFIS öröklési funkcióval működik, így a részek között automatikusan függőség jön létere.

A szerkesztési-rész módosítása azt eredményezi, hogy minden rész újraszámolását követően az összes szerkesztési-résztől függő alkatrészek kiigazításra kerülnek. Ez az egymástól való függőség a modellvariációk gyors és hatékony létrehozását eredményezi.

Ugrásérték szériázás és az adatok importálása/exportálása
A szériázás alternatívája, hogy az elmentett szerkesztési protokoll szériázása ugrásértékkel is lehetséges. Az ugrásérték szériázás mindenek előtt digitalizálásnál és importálásnál kerül alkalmazásra.


A telepítés megkezdése előtt kérjük figyelmesen olvassa el a következő információkat:

 • max. 20 részt lehet létrehozni vagy megnyitni
 • max. 10 nagyság szériázható
 • nyomtatás, ex- és importálás nem megengedett
 • a teljes verzióban készült  modellek megnyithatók a csökkentett funkciók figyelembe vételével. (pl. 30 részből álló modell esetében az első 20 rész lesz megnyitva).
 • az interaktív alapszerkesztések vontatás funkciója teljes mértékben elérhető, viszont a kialakított formát nem lehet elmenteni.

Rendszerkövetelmények: 

 • A telepítés előfeltétele a Windows (XP/Vista/7/8  vagy 10) operációs rendszer, monitor 1024×768 pixel, 256 szín.
 • A telepítő fájl nagysága 45 MByte, telepítés a kiválasztott meghajtóra történik.
ruhatervezés

A Grafis CAD ruhatervezés szoftver letöltésének megkezdése előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a következő útmutatót

 • Az oktatói változat futtatásához Windows operációs rendszer telepítése szükséges (pl. 7/8/10). A képernyő minimális felbontása 1024×768 pixel és minimum 256 szín kell legyen.
 • A GRAFIS teljes változatával ellentétben az oktatói változat tartalmaz néhány korlátozást.
  • Betölthet és menthet stílusokat, melyek átvihetőek a teljes változatból az oktatói változatba, de ez fordítva nem lehetséges.
  • Az oktatói változat legfeljebb 20 részből áll, 10 méretben.
  • A nyomtatás és az exportálás/importálás szintén nem elérhető funkciók.
  • Az új interaktív funkciók korlátozások nélkül elérhetőek, de a formák nem menthetőek.
 • A letöltendő fájl mérete, a verziótól függően akár 130 Mbyte is lehet. Lassú internetkapcsolat esetén a letöltés huzamosabb ideig is eltarthat. Különösképpen csúcsforgalom esetén, a letöltés megszakadhat az alacsony adatátviteli sebesség miatt. Ebben az esetben, kérjük próbálkozzon később.
 • A fájl sikeres letöltését követően, kérjük indítsa el a fájlt (e.g. GRFS12EN.EXE). A telepítés két lépésben zajlik. Első lépésként a telepítéshez szükséges összes fájl kicsomagolásra kerül egy ideiglenes mappába a számítógépén. Második lépésként pedig megtörténik maga a telepítés. A sikeres telepítést követően, az ideiglenes telepítési fájlokat el lehet távolítani a következőképpen -> Rendszervezérlés -> Szoftver vagy Start menü -> “Grafis”.
 • A telepítés során új indítógomb jelenik meg a Start menüben és egy ikon az Asztalon.
 • Az oktatói változat teljes eltávolításához egyszerűen csak törölje a GRAFIS mappát a C: meghajtóról.

A Grafis oktatói változatot csakis magánképzés céljából lehet használni. A tanórák vagy iskolák keretén belül megrendezett képzések során tilos a felhasználása. A szoftver jogosulatlan használata vagy kezelése esetén jogi lépéseket teszünk.

A szerzői jog a GRAFIS-Software Dr. K. Friedrich GbR, illeti, Viersen, Németország.

Kérjük olvassa el figyelmesen a licencszerződést. Ha elfogadja tovább léphet a következő oldalra a letöltéshez.

§ 1 Bevezetés

A GRAFIS-Software Dr. Kerstin Friedrich GbR (a továbbiakban Licenszet adó), Klosterstraße 48, 41747 Viersen, Németország a GRAFIS CAD ruhatervező számítógépes program kizárólagos, szerzői jogokkal védett felhasználási jogainak tulajdonosa. A GRAFIS CAD számítógépes program teszt/oktatói változata a következő weboldalról tölthető le http://www.grafis.com. A GRAFIS CAD teszt/oktatói változatát és ennek frissítéseit (a továbbiakban GRAFIS CAD) csakis akkor használhatja, ha elfogadja ezen szerződést, Ön és a Licensz adó között. A GRAFIS CAD csakis Windows számítógépen használható, a Windows következő verzióival XP, VISTA, 7, 8 vagy 10. A kijelzőt legalább 1024×768 pixelre és 256-os színre kell beállítani.

§ 2 A Grafis CAD ruhatervezés szoftver letöltési szerződés tárgya

A szerződés tárgya a GRAFIS CAD digitális másolatának a Licensz adó általi, a felhasználó számára történő, díjtalan és ideiglenes átadása (kölcsönzése), 2020, október 31.-ig.

§ 3 A Grafis CAD ruhatervezés program használati jogainak megadása

A Licensz adó nem kizárólagos, ideiglenes felhasználási jogot (Licenc) ad át, mely 2018, október 31-ig érvényes a GRAFIS CAD letöltött másolatára s, amelyik a következő tevékenységekre jogosítja fel:

 • Másolhatja a letöltött GRAFIS CAD ruhatervezés program másolatát merevlemezre vagy flash memóriára (telepítés) és futtathatja a számítógépen.
 • Készíthet biztonsági másolatot a GRAFIS CAD-ről egy fizikai adathordozón.
 • A GRAFIS CAD ruhatervezés program másolatát tárolhatja egy helyi vezetékes hálózaton vagy egy hálózati megosztón, hogy lehetővé tegye több felhasználó számára a GRAFIS CAD betöltését a helyi számítógépekbe és a használatának végrehajtását. A használati jog azokra a hálózati felhasználókra korlátozódik, akik a szoftver felhasználójának az alkalmazottai vagy annak törvényes képviselői.
 • Ön nem jogosult semmilyen más, a fentebb megadottaktól eltérő, szerzői jogokkal védett hasznosításra. A Licenc nem átruházható. A felhasználó nem jogosult a GRAFIS CAD-ot vagy a licencet harmadik felek számára elérhetővé tenni.

§ 4 Szerződéses használati korlátozások

Ön beleegyezik, hogy a GRAFIS CAD-ot kizárólag teszt vagy próba céljából használja fel és hogy elemzi, ha a szoftver rendelkezik az Ön igényeinek megfelelő funkciókkal. A folyamatos felhasználás nem megengedett kereskedelmi vagy freelancer tevékenységek céljából és oktatási/tanítási célokból. Ha állandó jelleggel szeretné használni a GRAFIS CAD ruhatervezés szoftvert, meg kell vásárolnia a teljes verziót.

§ 5 A Grafis CAD ruhatervezés szoftver frissítése

A frissítések a GRAFIS CAD ruhatervezés szoftver kisebb fejlesztései, melyeket a Licensz adó díjmentesen tesz elérhetővé. Nincs meghatározva a Licensz adó kötelessége, hogy biztosítsa a frissítéseket.

§ 6 A kölcsönadási határidő lejárta

A kölcsönadási határidő lejártával a felhasználó köteles eltávolítani a GRAFIS CAD-ot és megsemmisíteni minden létrehozott biztonsági mentést. Ha ebben az időpontban a szoftver új verziója érhető el, a felhasználó letöltheti és telepítheti az új verziót az ekkor érvényes Licenc feltételeknek és előírásoknak megfelelően.

§ 7 Felelősség a tulajdon megsértéséért

A Licenszet adó a tulajdonjog megsértéséért csak abban az esetben felelős, ha a Licenszet adó elrejtette a tulajdonjogi hibákat a megállapodás megkötésekor. Ebben az esetben a Licenszet adó kártérítési kötelezettsége az Ön által elszenvedett kárra korlátozódik, mivel arra támaszkodott, hogy a termék ilyen jellegű hibáktól mentes.

§ 8 Felelősség az anyagi hibákért

A Licenszet adó az anyagi hibákért csak abban az esetben felelős, ha a Licenszet adó a megállapodás megkötésének időpontjában a GRAFIS CAD ilyen jellegű hibáit csalárdul elrejtette. Ebben az esetben a Licenszet adó kártérítési kötelezettsége az Ön által elszenvedett kárra korlátozódik, mivel arra támaszkodott, hogy a termék ilyen jellegű hibáktól mentes. A Licenszet adó nem vállal felelősséget a további anyagi károkért; ez különösen egy bizonyos hiba okozta következményes károkra vonatkozik.

§ 9 Egyéb felelősségkorlátozások

(1)  Jogi természetüktől függetlenül az alábbi rendelkezések vonatkoznak minden, a Licenszet adóval szemben fennálló, a 7-es és 8-as fejezetben nem szabályozott károk megtérítésére vagy az elpazarolt kiadások kompenzálására benyújtott igényeire. Ez nem befolyásolhatja a termékfelelősségi irányelv vagy a 85/374/EGK tanácsi irányelv által előírt felelősségeket.

(2)  A Licensz adó csak a szándékosságért és a súlyos gondatlanságért felel, kivéve, ha a károkat vagy az elpazarolt kiadásokat a GRAFIS CAD vagy a GRAFIS CAD felhasználási jogokkal összefüggésben fennálló kötelességszegés okozta.

(3)   A Licensz adó alkalmazottai és törvényes képviselői a 9-es fejezetben megállapított korlátozások alapján szintén személyesen felelnek.

§ 10 Részleges érvénytelenség

Ha ezen megállapodás egyes részei érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, az nem érinti a megállapodás egész érvényességét.

§ 11 Jogválasztás, a joghatóság helye

(1)   A megállapodásra kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak.

(2)   Ha Ön kereskedő vagy közjogi személy és a törvényes lakóhelye vagy tartózkodási helye Németországban van, a jogi székhelyünkhöz viszonyított illetékes bíróság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a jelen szerződésből vagy annak érvényességéből fakadó összes jogvita felett.

 

Main Menu

Ingyenes ruhaipari CAD program - Grafis gyakorló verzió

Árajánlat kérése

Üzenet küldése

Árajánlat kérése